preskoči na sadržaj

Gimnazija Pula

Razmjene učenika

Natječaj za UWC stipendije za generaciju 2017.–2019.

NATJEČAJ

za odabir hrvatskih polaznika programa United World Colleges u šk. god. 2017. – 2019.

Sukladno proceduri dodjele stipendija za dvogodišnje školovanje u međunarodnoj obrazovnoj ustanovi United World Colleges od 2017. do 2019. godine, te izbora za sudjelovanje u kratkim programima UWC-a (UWC Short Courses) ovaj Natječaj raspisuje Nacionalni odbor Udruge United World Colleges Hrvatska (u daljnjem tekstu: UWC Hrvatska).

Prijava kandidata se podnosi putem on-line sustava, koji je dostupan u lijevom izborniku pod nazivom „Online prijava“ na mrežnim stranicama http://www.uwc.hr/index.php/kandidati isključivo u razdoblju od 29. travnja do 21. listopada 2016. 

Poziv na natječaj se upućuje:

- Za mjesta na UWC koledžima ili u kratkim programima UWC-a: Svim učenicima i učenicama srednjih škola u Hrvatskoj s četverogodišnjim trajanjem, hrvatskim državljanima, koji će u šk. god. 2016./2017. završiti drugi ili treći razred

- Za mjesta samo u kratkim programima UWC-a: Svim hrvatskim državljanima, koji na dan isteka roka za predaju prijava na natječaj imaju između 15 i 19 godina.

Udruga UWC Hrvatska provodi izbor učenika/učenica kandidata iz Hrvatske, za pohađanje dvogodišnjeg UWC/IB programa na školama sustava United World Colleges, te za pohađanje kratkih programa UWC-a. Kandidati u svojoj prijavi odabiru žele li se natjecati za mjesta na UWC koledžima i/ili kratkim programima UWC-a.

 

Dodjela mjesta kandidatima na UWC koledžima

Broj mjesta u programima pojedinih UWC škola koja će biti dostupna hrvatskima kandidatima predmet su politike raznolikosti UWC škola i sustava, te će raspored i uvjeti pohađanja biti poznati početkom 2017. godine. Po primitku ponuda mjesta i stipendija UWC škola za hrvatske kandidate, uvažavajući sve okolnosti i zaključke Izbornog povjerenstva, Nacionalni odbor će izvršiti raspored i ponuditi dostupna UWC mjesta izabranim učenicima.

Također, određeni broj uspješnih kandidata može biti uključen u postupak popunjavanja preostalih mjesta na koledžima (clearing process), što podrazumijeva da ukoliko se na nekom koledžu otvori slobodno mjesto, taj koledž može kandidatima u proceduri clearing process ponuditi to mjesto pod određenim uvjetima (najčešće djelomično financirana školarina) koji se nadalje dogovaraju između kandidata i koledža. Odluku o uključivanju određenih kandidata u proceduru clearing process donosi Nacionani odbor uvažavajući preporuku Izbornog povjerenstva.

Dodjela mjesta kandidatima u kratkim programima UWC-a

Po primitku ponuda mjesta i stipendija kratkih programa UWC-a za hrvatske kandidate, uvažavajući sve okolnosti i zaključke Izbornog povjerenstva, Nacionalni odbor će izvršiti raspored, predati nominacije organizatorima i po prihvaćanju nominacija ponuditi dostupna mjesta izabranim kandidatima.

Kratki programi UWC-a (Short Courses) najčešće traju između dva i tri tjedna, pri čemu uvjeti sudjelovanja (uključujući razinu financijskog sudjelovanja polaznika u troškovima) i mogućnost stipendiranja ovise o organizatorima pojedinih kratkih tečajeva.

Kao orijentacijsku, neobvezujuću informaciju, navodimo da su u natječaju za generaciju 2016.-2018. primljene ponude UWC koledža za četiri mjesta sa stipendijom do 100%, ovisno o financijskim potrebama učenika (need-based), te dva parcijalno stipendirana mjesta (do 75%).

Uspješnim kandidatima na natječaju za generaciju 2015.-2017. na raspolaganju je bilo sudjelovanje na kratkim (dvotjednim i trotjednim) UWC programima u Danskoj, Izraelu, Kostarici, Meksiku, Njemačkoj, Norveškoj i Turskoj, a koji su uključivali različite razine sufinanciranja (0-100%, ovisno o mogućnostima organizatora), te je sukladno izraženom interesu učenika na kratke tečajeve upućeno sedam kandidata. U trenutku raspisivanja natječaja za generaciju 2018.-2019. najavljene su ponude hrvatskim kandidatima za sudjelovanje u kratkim programima UWC-a u Finskoj, Kostariki, Njemačkoj i Turskoj, a eventualne dodatne najave očekuju se najkasnije do svibnja 2016.

Trenutno djeluje petnaest škola u sustavu United World Colleges

  * Li Po Chun UWC of Hong Kong, Hong Kong SAR, Kina, http://www.lpcuwc.edu.hk/ 
  * UWC of the Adriatic, Duino, Italija, http://www.uwcad.it/ 
  * Lester B. Pearson UWC of the Pacific, Victoria, Kanada, http://www.pearsoncollege.ca/ 
  * UWC of the Atlantic, St. Donat's, Llantwit Major, Velika Britanija, http://www.atlanticcollege.org/ 
  - UWC Changshu, Suzhou, Kina, http://www.uwcchina.org/ 
  * UWC Maastricht, Maastricht, Nizozemska, http://www.uwcmaastricht.com/ 
  * Mahindra UWC of India, Pune, Indija, http://uwcmahindracollege.org/ 
  * UWC Mostar, Mostar, Bosna i Hercegovina, http://www.uwcmostar.ba/ 
  * UWC Dilijan, Dilijan, Armenija, http://www.uwcdilijan.org/ 
  * Red Cross Nordic UWC, Flekke, Norveška, http://uwcrcn.no/ 
  - UWC South East Asia, Singapur, https://www.uwcsea.edu.sg/ 
  * UWC Robert Bosch College, Freiburg, Njemačka, http://www.uwcrobertboschcollege.de/en/ 
  * UWC Costa Rica, Santa Ana, Kostarika, http://www.uwccostarica.org/en 
  * UWC-USA, Montezuma, New Mexico, SAD, http://www.uwc-usa.org/ 
  - Waterford KaMhlaba UWC of Southern Africa, Mbabane, Svazi, http://waterford.sz/ 
* UWC škole koje su pohađali hrvatski učenici/učenice

 

Kriteriji za odabir kandidata

UWC Hrvatska izbor kandidata provodi na dva principa: prednost se kandidatima daje na temelju demonstriranih sposobnosti („merit-based“, utvrđuje se u sklopu izbornog procesa), dok se stipendije dodjeljuju sukladno financijskim potrebama kandidata („need-based“, utvrđuje se temeljem financijske samoprocjene i pripadne dokumentacije).

Izbori kandidata provode se neovisno o financijskim mogućnostima skrbnika/kandidata. Nacionalni odbor samostalno donosi odluku o tome na koji će program (koledž ili kratki program) uputiti pojedinog kandidata, temeljem rang liste te, ako ga odluči donijeti, protokola Izbornog povjerenstva.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju i dokumentima koji slijede i temelje se na njemu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Pri odabiru kandidata uzimaju se u obzir sljedeći KRITERIJI:

1. samostalnost i odgovornost,
2. samopouzdanje i tolerantnost,
3. otvorenost za komunikaciju i suradnju,
4. znatiželja i interes za učenje, druge kulture i kontinuirani društveni angažman,
5. odgovarajuća zrelost, stabilnost i psihofizička kondicija (osobe s posebnim potrebama mogu se prijaviti na natječaj uz uvjet da im njihova psihofizička kondicija dopušta, uz odgovarajuću društvenu i medicinsku potporu, sudjelovanje u radu i životu UWC-a).

 

Učenici ne moraju odlično govoriti engleski jezik kako bi bili uspješni na natječaju za UWC koledže. Jezik će usavršiti na UWC koledžu u sklopu nastave te u sklopu dodatnih izvannastavnih programa. Mogućnost osnovnog komuniciranja na engleskom jeziku nužna je za pohađanje UWC kratkih programa.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati bez obzira na školski uspjeh odnosno prosjek ocjena, no uvažavajući iznimnu akademsku i izvannastavnu zahtjevnost programa koledža, malo je vjerojatno da će kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,50 biti uspješni na natječaju odnosno na UWC koledžu.

Natječaju za dvogodišnji UWC/IB program mogu pristupiti isključivo učenici i učenice srednjih škola u Hrvatskoj s četverogodišnjim trajanjem, hrvatski državljani, koji će u šk. god. 2016./2017. završiti drugi ili treći razred.

Za sudjelovanje na kratkim programima UWC-a mogu se prijaviti svi građani Republike Hrvatske koji su na dan isteka roka za predaju prijava na natječaj imaju između 15 i 19 godina, bez obzira na to koju vrstu škola pohađaju.

 

Prijavna dokumentacija

Svaka pravovaljana prijava na natječaj za stipendije mora sadržavati potpuno i ispravno popunjene sljedeće dokumente:

1. Prijavu na natječaj (obrazac: Prijava-1), s privitcima:
   (1.1) Presliku glavnog dijela vrijedeće putovnice kandidata, odnosno stranice na kojoj je vidljivo ime i prezime kandidata, državljanstvo kandidata, fotografija, broj putovnice, mjesto i datum izdavanja i valjanost putovnice;
   (1.2) Svjedodžbu kandidata o završenom prvom razredu (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa drugi razred) odnosno preslike svjedodžbi o završenom prvom i drugom razredu srednje škole (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa treći razred);
Alternativno, može se podnijeti i e-primjerak prijepisa ocjena ishođen putem sustava e-građani.

   (1.3) Preporuku kandidata, koju može napisati ravnatelj, razrednik ili predmetni profesor. Na preporuci mora biti navedena funkcija, broj mobitela i e-adresa izraditelja preporuke, te će osobe koje daju preporuku biti kontaktirane. Preporuka se izrađuje u obliku slobodno pisanog pisma;

   (1.4) Esej na hrvatskom jeziku na temu: „O meni i mojem okruženju“;

U eseju s ne više od 800 riječi kandidat treba ukratko opisati sebe, svoju obitelj i okolnosti u kojima živi i školuje se te navesti svoje razloge, očekivanja i motivaciju zbog kojih se javlja na ovaj natječaj.

   (1.5) Fotografiju kandidata, kao za putovnicu;
   (1.6) „Izjavu o suglasnosti skrbnika kandidata za upućivanje na UWC programe“ (obrazac: Prijava-1-6), ispravno ispunjenu i potpisanu.

2. Financijsku samoprocjenu (obrazac: Prijava-2), s privitcima:

Obrasce Financijske samoprocjene ispunjavaju samo kandidati koji žele biti razmatrani za financijsku potporu bilo koje razine. Drugim riječima, kandidati koji ne prilože Financijsku procjenu, ili ona bude nepotpuna, očekuje se da podmire puni trošak školarine ili kotizacije UWC programa.

   (2.1) Barem dva od niže navedenih dokumenta, za svakog od skrbnika, koji potvrđuju navedene podatke o prihodima i imovini, od sljedećih:
      - porezno rješenje PU MF temeljem obrasca DOH za prethodnu godinu
      - IP obrazac za prethodnu godinu
      - sve platne liste za posljednja 3 mjeseca prije datuma predaje prijave
      - posljednja 3 mjesečna izvatka sa svih bankovnih računa
      - potvrda Centra za socijalnu skrb o potpori za tri mjeseca prije datuma predaje prijave
      - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu i naknadi za tri mjeseca prije datuma predaje prijave
      - ostalo: dokument koji potvrđuje navedene podatke o prihodima i imovini.
   (2.2) „Izjavu skrbnika o (ne)mogućnosti sudjelovanja skrbnika kandidata u financiranju troškova školarine“ (obrazac: Prijava-2-2), ispravno ispunjenu i potpisanu.

Razmatranjem financijske samoprocjene kandidata doprinosi se tome da kandidati koji nisu u mogućnosti financirati (dio) školarine mogu, bez obzira na stvarna financijska ograničenja, pohađati UWC programe, kao i to da skrbnici/kandidati kojima sudjelovanje (u nekom postotku) u troškovima školarine ne predstavlja problem, mogu sudjelovanjem u troškovima rasteretiti sustav stipendiranja na globalnoj razini.

 

Dostava originala

Ukoliko budu pozvani na sudjelovanje u drugom krugu natječaja, kandidati su dužni originale svih prethodno navedenih dokumenata dostaviti Izbornom povjerenstvu/Nacionalnom odboru, odnosno predati ih Izbornom povjerenstvu na razgovoru.

 

Nepotpune prijave i prijave kojima nedostaju privitci

Ukoliko prijava kandidata ne sadrži sve zatražene podatke i privitke, prijave će biti odbačena kao nepotpuna, te neće biti razmatrana u daljnjem postupku procjene i odlučivanja.

U iznimnim situacijama, ukoliko kandidat iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti dostaviti neki od podataka ili privitaka, potrebno je umjesto tog podatka dostaviti izjavu s pojašnjenjem razloga za nemogućnost dostave. Opravdanost razloga utvrđuje Izborno povjerenstvo odnosno Nacionalni odbor u svojim segmentima nadležnosti.

Kandidati su pozvani u sklopu online prijave u prostoru za nepomene navesti, ako postoje, sve napomene i pojašnjenja koja se odnose na njihovu prijavu i sva odstupanja od zatraženoga u natječaju (obvezni dokumenti, ovjere ili potpisi, dodatno dostavljeni dokumenti, i dr.). Kandidati koji zbog specifičnih obiteljskih ili drugih okolnosti nisu u mogućnosti ishoditi određene podatke, ovjere/potpise ili dokumente, molimo da to obavezno jasno i detaljno obrazlože u ovim dodatnim napomenama, kako bi se ti razlozi mogli razmotriti i možda uvažiti. Ukoliko u prijavi kandidata postoje odstupanja koja nisu razjašnjena u dodatnim napomenama, prijava kandidata može biti odbačena.

 

Natječajna kotizacija

Da bi prijava bila valjana i razmatrana, potrebno je uplatiti natječajnu kotizaciju u iznosu 100,00 kn.

Sredstva se uplaćuju na poslovni račun Udruge: IBAN: HR1524840081102065094, opis plaćanja „Natječajna naknada za [upisati ime i prezime kandidata]“, model: 00, poziv na broj: [upisati OIB kandidata].

Kandidati koji nemaju financijske mogućnosti podmiriti natječajnu kotizaciju mogu biti oslobođeni ovog troška djelomično ili u cijelosti od strane Nacionalnog odbora, ako to zatraže u odgovarajućem segmentu obrasca financijske samoprocjene, te ukoliko nemogućnost podmirenja korizacije bude nedvosmisleno utvrđena pregledom financijske dokumentacije.

Jednom uplaćene kotizacije se ne vraćaju, koriste se za podmirenje materijalnih troškova promocije i provođenja natječaja, dok se eventualno neutrošeni dio raspoređuje za stipendije budućih kandidata.

 

Rok za podnošenje prijava

Podnošenje prijava kandidata za UWC koledže i kratke programe UWC-a moguće je isključivo online i to od 29. travnja 2016. do 21. listopada 2016. Kandidati su dužni osigurati da njihove prijave sadrže sve navedene dokumente te da budu predane u propisanom roku.

 

Prijava se podnosi putem on-line sustava, koji je dostupan u lijevom izborniku pod nazivom „Online prijava“ na mrežnim stranicama: http://www.uwc.hr/index.php/kandidati 

Svi privitci moraju biti uredno skenirani, te lako čitljivi i vidljivi. Prihvatljivi digitalni formati za dostavu dokumentacije su PDF i/ili JPEG format. Nepotpuna, neuredna ili zakašnjela prijava neće se razmatrati u izbornom postupku.

 

Izborni postupak

Prijave se zaprimaju putem online obrasca, a razmatraju se samo one prijave koje su dostavljene u navedenom roku, i koje su potpune.

Obrascima Prijava-1 s privitcima (Prijava na natječaj) pristup imaju članovi Izbornog povjerenstva i predsjednik Udruge, dok obrascima Prijava-2 s privitcima (Financijska samoprocjena), pristup ima isključivo predsjednik i jedan član Nacionalnog odbora koji nije ujedno i član Izbornog povjerenstva.

Izborno povjerenstvo, iznimno, u slučaju manjih odstupanja ili nejasnoća može zatražiti dodatna pojašnjenja ili dopune prijava kandidata vezano za Prijavu-1 (Prijava na natječaj) s privitcima. 

Predsjednik i jedan član Nacionalnog odbora mogu u slučaju manjih odstupanja ili nejasnoća tražiti dodatna pojašnjenja ili dopune prijava kandidata vezano za Prijavu-2 s privitcima (Financijska samoprocjena).

Napominjemo da je bilo slučajeva kada su prvo- i drugo- rangirani kandidati bili diskvalificirani iz natječaja, bez mogućnosti kasnije nadopune, zbog nepotpune dokumentacije i stoga nemogućnosti nominiranja kandidata na programe UWC koledža u propisanom roku. Stoga, pozivamo da se preda svu traženu dokumetnaciju prilikom predaje prijave, ili njezin opravdani izostanak temeljito obrazložiti.

Natječajna naknada (kotizacija) ne vraća se kandidatima čije su prijave zakašnjele ili odbačene, kandidatima koji nisu izabrani za pohađanje nekog od UWC programa ili koji su dikvalificirani iz bilo kojeg razloga, kandidatima koji su izabrani u programe UWC-a, kao ni onim kandidatima koji sudjelovanje u programima UWC-a odbiju iz bilo kojeg razloga.

 

(1) Prvi krug izbora kandidata provodi se temeljem pristiglih potpunih, urednih i pravovremenih pisanih prijava. Izborno povjerenstvo temeljem podataka u obrascima Prijava-1 s privitcima (Prijava na natječaj) utvrđuje jesu li prijave potpune, uredne i pravovremene, razmatra navedene informacije, privitke i esej, te utvrđuje koje će prijave razmatrati u drugom krugu natječaja.

(2) Kandidati u drugom krugu izbora pozvani su na razgovor s članovima Izbornog povjerenstva, a razgovoru mogu pristupiti uz suglasnost skrbnika. Očekuje se da će se razgovori održavati tijekom studenoga i/ili prosinca 2016., na adresi koju odredi Izborno povjerenstvo, a kandidati su na razgovor pozvani e-poštom i/ili telefonski nekoliko dana ranije, stoga preporučamo da u tom razdoblju kandidati svoju e-poštu provjeravaju svaki dan.

Nacionalni odbor i predsjednik Udruge putem mrežnih i društvenih stranica Udruge, te putem e-pošte ili SMS-a, u tijeku trajanja natječaja mogu pozivati sve (potencijalne) kandidate da sudjeluju u raznim volonterskim, humanitarnim aktivnostima Udruge i njezinih partnera, što nije obvezno, ali može pomoći kandidatima da se bolje upoznaju s UWC sustavom i očekivanjima od kandidata, kao i da provjere svoju motivaciju i zainteresiranost za sudjelovanje u programima UWC sustava.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima u drugom krugu izbornog postupka Izborno povjerenstvo donosi odluku o provođenju trećeg kruga natječaja ili rang listi kandidata i pripadnom protokolu.

(3) Izborno povjerenstvo može provesti i treći krug natječaja, koji se može sastojati od jedne ili više aktivnosti kandidata u smislu raznih testova ili grupne aktivnosti, u formatu individualnog testiranja, radionice u grupi ili kroz posebno osmišljeno zajedničko sudjelovanje svih kandidata u nekoj volonterskoj ili humanitarnoj aktivnosti koju provodi Udruga samostalno ili u suradnji s partnerima.

 

Izborno povjerenstvo temeljem sagledavanja svih prijava u drugom krugu (odnosno trećem krugu, ako bude proveden) te uvažavanjem dostupnih dvogodišnjih i kratkih UWC programa, donosi rang listu kandidata i pripadni protokol. Protokol daje detaljniju uputu i pojašnjenja o redoslijedu upućivanja kandidata na UWC koledže ili kratke programe UWC-a u slučaju odustajanja nekih kandidata, neprihvaćanja nominacija od strane pojedinih UWC koledža ili organizatora kratkih programa UWC-a, te promjene (na više ili manje) u broju dostupnih mjesta za koledže ili kratke programe UWC-a, uključivanje u proceduru clearing process odnosno promjene vezano za dostupnost (parcijalnih ili punih) stipendija. O okolnostima koje nisu predviđene protokolom, samostalno odlučuje Nacionalni odbor.

Izborno povjerenstvo podnosi izvješće o provedenom izbornom postupku temeljem ovog natječaja Nacionalnom odboru, koji izvješće razmatra, uključivo rang listu i pripadni protokol. Nakon što je izvješće Izbornog povjerenstva usvojeno, Izborno povjerenstvo se automatizmom raspušta. U slučaju nejasnoća ili nepredviđenih situacija, tumačenje odluka Izbornog povjerenstva i pripadnog protokola daje Nacionalni odbor Udruge.

Predsjednik Udruge po zaprimanju izvješća i zaključaka Izbornog povjerenstva omogućuje svim članovima Nacionalnog odbora pristup obrascima Prijava-2 s privitcima (Financijska samoprocjena) te Nacionalni odbor, temeljem rang liste i, ukoliko je donesen, protokola Izbornog povjerenstva, donosi inicijalni raspored upućivanja kandidata na UWC koledže i kratke programe UWC-a.

Predsjednik Udruge u suradnji s kolegama, a temeljem odluke Nacionalnog odbora o rasporedu kandidata, pojedinim UWC koledžima i organizatorima kratkih programa UWC-a upućuje nominacije kandidata, u rokovima koje utvrde UWC koledži/sustav odnosno organizatori kratkih programa. UWC koledži i organizatori kratkih programa razmatraju nominacije hrvatskih kandidata te se u određenom vremenu (koje može varirati od nekoliko dana do nekoliko tjedana ovisno o raznim okolnostima) očituju o nominaciji kandidata (pojedinačno prihvaćaju, traže pojašnjenje ili odbijaju nominaciju). Kad nominacija kandidata bude prihvaćena, kandidat se obavještava o prihvaćenoj nominaciji i upućivanju na pojedini UWC koledž ili kratki program.

Po primanju obavijesti UWC koledža ili organizatora kratkih UWC programa o prihvaćanju nominacija, kandidati imaju nekoliko dana da potvrde svoje pohađanje UWC koledža ili kratkog programa UWC-a. Ukoliko prihvate, koledži ili organizatori kratkih UWC programa započinju neposrednu komunikaciju s polaznicima kako bi se pripremilo njihovo sudjelovanje u UWC dvogodišnjem ili kratkom programu. Ukoliko kandidat odbije ponuđeno mjesto, ne sudjeluje u daljnjem razmatranju za UWC koledže ili kratke programe UWC-a te se tako oslobođeno mjesto nudi sljedećem kandidatu sukladno protokolu Izbornog povjerenstva, o čemu odlučuje Nacionalni odbor.

 

Kad svi kandidati potvrde svoje sudjelovanje u ponuđenim UWC programima, obavijest koja sadrži imena kandidata, grad/mjesto kandidata i UWC program na koji se upućuju, objavljuje se na mrežnim i društvenima stranicama Udruge.

Učenici i skrbnici pozivaju se da sve dijelove prijave na natječaj ispune točno, nedvosmisleno i vjerodostojno, dok svako naknadno utvrđeno odstupanje može rezultirati isključenjem prijave iz daljnjeg razmatranja te drugim posljedicama, ovisno o politikama pojedinih UWC koledža i organizatorima kratkih programa UWC-a te zakonskim propisima zemlje.

 

Financijska sposobnost i provođenje izbora

U sklopu financijske samoprocjene (Prijava-2 s privitcima) skrbnici kandidata dužni su dati vjerodostojan pregled svoje trenutne financijske sposobnosti te podnose obvezujuću izjavu o mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine kandidata. Ovom se dokumentu pridaje velika važnost, radi ferpleja i maksimiziranja dostupnosti UWC mjesta što većem broju učenika iz Hrvatske i ostatka svijeta. Prilikom navođenja svojih mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine, za roditelje/skrbnike nije bitno na koji će UWC koledž kandidat biti upućen, jer je skrbnik dužan podmiriti maksimalni iznos školarine koji je u mogućnosti podmiriti, što ovisi samo o financijskoj sposobnosti skrbnika. Informativni, orijentacijski podaci o iznosu školarina na pojedinim programima za prethodnu godinu objavljeni su na mrežnim stranicama Udruge.

Svaku promjenu sposobnosti skrbnika kandidata da podmiri manji ili veći udio u školarini u odnosu na inicijalno navedeni iznos, kandidat i skrbnik su bez odgode dužni javiti Udruzi UWC Hrvatska, zajedno s jasnim obrazloženjem promjene u okolnostima te istovremeno dostaviti novi obrazac financijske samoprocjene skrbnika kandidata.

Primjerice, ukoliko se kandidata uputi na UWC koledž koji nudi do 100% stipendije (ovisno o potrebama kandidata), ali se u sklopu financijske procjene utvrdi da obitelj kandidata može podmiriti 11% troška školarine, tada će koledž kandidatu dodijeliti 89%-stipendiju, dok će ostatak sredstava podmiriti skrbnik kandidata, te će skrbnici kandidata o tome sklopiti ugovor neposredno s UWC koledžem.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije za zainteresirane kandidate, kao i njihove roditelje / skrbnike, dostupne su:

• na mrežnim stranicama:
• United World Colleges, UWC International: www.uwc.org 
• UWC Hrvatska: www.uwc.hr
• Facebook: UWC Hrvatska, https://www.facebook.com/UWCHrvatska
• Agencija za odgoj i obrazovanje (priznavanje inozemskih obrazovanih kvalifikacija):http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92
• International Baccalaureate Organization: www.ibo.org
• upitom na adresu e-pošte: selekcije [na] uwc.hr
• na posebno organiziranim prezentacijama natječaja i UWC sustava, o čemu će informacije biti dostupne na mrežnim i društvenim stranicama Udruge (molimo provjeravajte mrežne stranice jednom tjedno)
• u neposrednom razgovoru/ sastanku s bivšim učenicima nekog od UWC-a, na raznim događanjima (godišnje okupljanje hrvatskih UWC bivših polaznika održava se prvu subotu svakog srpnja) te u vremenu prema dogovoru, o čemu će obavijesti biti dostupne putem društvenih mreža.

 

Rezultati natječaja

Očekuje se da će rezultati natječaja za upućivanje na UWC koledže biti objavljeni na mrežnim i društvenim stranicama Udruge (www.uwc.hr) u prvom kvartalu 2017.

Očekuje se da će ponude za sudjelovanje u kratkim programa UWC-a pristizati do svibnja 2017., pa će istom dinamikom i odlukom Nacionalnog odbora kandidati biti raspoređivani i obavještavani o mogućnosti pohađanja kratkih programa UWC-a, sukladno rang listi i protokolu Izbornog povjerenstva.

 

Korištenje prikupljenih informacija

Informacije i podaci o kandidatima koji su prikupljeni u sklopu ovog natječaja bit će korišteni isključivo u svrhu provođenja natječaja te mogu biti trajno čuvani.

Dostavljene informacije i podaci o kandidatima koji će biti izabrani i nominirani u sklopu ovog natječaja u pravilu će biti proslijeđeni UWC koledžu, organizatoru kratkog programa UWC-a na koji se učenici upućuju i/ili Međunarodnom uredu UWC-a. Dostavom prijave na ovaj natječaj, kandidati i njihovi skrbnici prihvaćaju navedene uvjete postupanja s dostavljenim informacijama i dozvoljavaju navedeno korištenje dostavljenih osobnih podataka.

Zagreb, 29. veljače 2016.

Za Nacionalni odbor, Saša Tkalec, predsjednik Udruge

Dodatni video i medijski materijali (naknadno ažurirano):

  - dokumentarac iz 12/2014. o United World Colleges "The UWC Spirit"
  - poslušajte razgovor o UWC koledžima i natječaju na 2. programu Hrvatskog radija u emisiji Drugi dio dana od 13. siječnja 2015. (razgovor počinje od drugog sata trajanja)
  - članak o doprinosu studenata koji su pohađali neki od UWC koledža Harvardu (mrežne stranice The Harvard Crimson, autorica: Jessica Min, 2015.)

 

Priprema za natječaj

Za natječaj za UWC stipendije nije se moguće pripremiti u kratkom roku od nekoliko mjeseci, već se u obzir uzimaju aspekti koji se formiraju kroz duže vremensko razdoblje te ilustriraju sposobnost i afinitet kandidata da se nosi s velikim izazovima UWC obrazovanja, koji također donose i prilike za bogat osobni razvoj i napredovanje, u akademskom i društvenom smislu.

 

Stoga, predlažemo roditeljima i potencijalnim kandidatima da:
(jednako važno sve navedeno, u skladu s osobnim afinitetima kandidata)
- održavaju najbolji mogući uspjeh u školi,
- sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima,
- volontiraju u zajednici,
- pokažu inicijativu te aktivno oblikuju život u svojoj zajednici novim projektima, idejama i inicijativama,
- podržavaju različitost, koja predstavlja snagu i inspiraciju na napredak i razvoj društva,
- upoznaju svoju kulturu i druge kulture svijeta,
- budu upoznati s glavnim društvenim, gospodarskim i političkim događanjima u Hrvatskoj i svijetu, te
- kroz svoje aktivnosti ostvare svoju strast u područjima koja ih interesiraju.

 

Ako vas zanima od kuda početi, predlažemo da se obratite sljedećim organizacijama, koje vas mogu uključiti u razne svoje programe ili predložiti druge mogućnosti:
- Centar za mirovne studije (CMS), www.cms.hr
- Volonterski centar Zagreb (VCZ), www.vcz.hr,
a obratiti se možete i nama, te možete sudjelovati u olonteskim i edukativnim aktivnostima UWC Hrvatske.

 

Najčešća pitanja

Moram li ići na dvije godine? Meni bi baš odgovarala jedna.
Školovanje u UWC koledžima traje dvije godine u sklopu International Baccalaureate programa (međunarodne mature). Sve nastavne i izvannastavne aktivnosti planirane su na rok od dvije godine, a toliko je potrebno i da se postigne jedan od temeljnih ciljeva: upoznavanje, stvaranje prijateljstava i međusobnog razumijevanja.
Međutim, uz dvogodišnje programe, UWC Hrvatska svake godine upućuje učenike i na kraće, ljetne programe koji najčešće traju dva ili tri tjedna, a odvijaju se u raznim zemljama, ne nužno u onima u kojima se nalaze UWC koledži. Ako ste zainteresirani samo za ovaj oblik UWC iskustva, navedite to u prijavi na natječaj.
 

Ako dobijem stipendiju nakon trećeg razreda, hoću li ponavljati treći razred?
Ne. Školovanje u UWC koledžima se u velikoj mjeri razlikuje od školovanja u našim gimnazijama, tako da se ne radi o ponavljanju, već o dvije sasvim različite i posebne godine.

 

Mogu li birati koledž u koji želim ići?
Prijavom na natječaj prihvaćaš mogućnost da ćeš možda otići u UWC koledž koji u ovom trenutku nije tvoj prvi izbor. Koledži su posve ujednačeni po načinu rada, intenzitetu nastavnog programa i društvenog angažmana. Specifične razlike među koledžima proizlaze iz njihovih smještaja i okruženja. Dugogodišnje iskustvo potvrđuje: u koji god koledž da stigneš, šanse za zanimljive doživljaje i daljnje školovanje su iste.

 

Priznaje li se u Hrvatskoj  IB maturalna svjedodžba?
Da. Nostrifikaciju provodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama:
- Agencija za odgoj i obrazovanje: http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92
- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr
- International Baccalaureate Organization: www.ibo.org 

 

Moram li polagati razlike zbog uvođenja državne mature?
Ne, osim u slučaju da fakultet na koji se želiš upisati u Hrvatskoj traži na državnoj maturi položen ispit koji ti nisi polagao/la u sklopu IB mature.

 

Hoću li u koledžu imati slobodnog vremena?
Da, ali malo. Dani u UWC koledžu ispunjeni su obavezama, aktivnostima i druženjima. S time treba računati.
 

Nemam putovnicu ili mi je istekla. Što da učinim?
Ukoliko nemate putovnicu ili je istekla, potrebno je dati izraditi novu. Ukoliko postoji opravdani razlog zbog kojeg niste u mogućnosti predati prijavu sa vim potrebnim dokumentima, uključivo i kopiju putovnice, dostavite detaljno i jasno obrazloženje okolnosti, te dostavite ili (1, u slučaju isteka putovnice) kopiju istekle putovnicu i potvrdu o predaji zahtjeva za izradu nove putovnice ili (2, u slučaju prve izrade putovnice) kopiju obje strane osobne iskaznice i potvrdu o predaji zahtjeva za izradu nove putovnice. U svakom slučaju, preporuča se dostava kopije vrijedeće putovnice odmah po njenoj izradi. Svi dokumenti su nužni za okončanje izbornog postupka, te njihov izostanak može diskvalificirati kandidata u pojedinim dijelovima izbornog postupka, o čemu odlučuje Izborno povjerenstvo (kod prvog razmatranja prijava i u tijeku izbornog postupka), odnosno Nacionalni odbor i koledž na koji je kandidat upućen.

 

Ovdje se bavim glazbom / sportom / plesom / itd. Hoću li se moći nastaviti baviti time u koledžu?
UWC koledži nude mogućnosti za mnoge aktivnosti kojima su se učenici bavili prije dolaska. Najbolje je provjeriti na internet stranicama samih koledža. No ako u koledžu u koji dođeš nema aktivnosti koju želiš, možeš je ti započeti! UWC koledži snažno podržavaju učeničke inicijative, u granicama mogućega. Osim toga, UWC pruža mogućnost za otkrivanje mnoštva novih interesa.

 

Što ako moja obitelj ima mogućnosti podmiriti dio školarine?
Svi skrbnici kandidata prolaze financijsku (samo)procjenu, koju (nakon izbora uspješnih kandidata u sklopu natječaja i utvrđivanja rang liste) razmatra UWC Hrvatska i koledži na koje su kandidati nominirani. U tom procesu utvrđuje se razina stipendije koju koledž na koji je kandidat nominiran i UWC Hrvatska nude kandidatu.
Svi kandidati dužni su podmiriti dio školarine u skladu sa svojim mogućnostima, bez obzira na prethodno utvrđen stipendijski limit od strane pojedinog koledža  izražen u obliku "do 100%", "do 75%" i sl.
U sklopu financijske samoprocjene skrbnici kandidata dužni su dati vjerodostojan pregled svoje trenutne financijske sposobnosti te podnose obvezujuću izjavu o mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine kandidata. Ovom se dokumentu pridaje velika važnost, u sklopu ferpleja i maksimiziranja dostupnosti UWC mjesta što većem broju učenika iz Hrvatske i ostatka svijeta. Prilikom navođenja svojih mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine, za roditelje/skrbnike nije bitno na koji će koledž kandidat biti upućen, jer je skrbnik dužan podmiriti bilo koji iznos školarine koji je u mogućnosti podmiriti, što ovisi o samoj financijskoj sposobnosti skrbnika.
Svaku promjenu sposobnosti skrbnika kandidata da podmiri manji ili veći udio u školarini u odnosu na inicijalno navedeni iznos, kandidat i skrbnik su bez odgode dužni javiti Udruzi UWC Hrvatska, zajedno s jasnim obrazloženjem promjene u okolnostima te istovremeno dostaviti novi obrazac financijske samoprocjene skrbnika kandidata.
 

Da li financijska sposobnost (obitelji) kandidata ima utjecaj na izbor?
Ne. Izbor kandidata provodi se temeljem dva principa: prednost imaju kandidati temeljem demonstriranih sposobnosti („merit-based“, utvrđuje se u sklopu izbornog procesa), dok se stipendije dodjeljuju (nakon provođenja izbora i utvrđivanja rang-liste kandidata) sukladno financijskim potrebama kandidata („need-based“, utvrđuje se temeljem financijske samoprocjene i pripadne dokumentacije). Kandidati čije obitelji možda imaju financijska sredstva da podmire određeni dio školarine neće biti razmatrani za upućivanje na koledž ukoliko svi od tog kandidata više rangirani kandidati već nisu raspoređeni na dostupne koledže.
 

Što se smatra datumom zaprimanja prijave?
Sve se prijave zaprimaju isključivo poštom. Datum zaprimanja prijave je datum kad je poštanski ured ili kurirska služba dostavila ili pokušala prvu dostavu pošiljke, o čemu mora postojati pisan trag, najčešće obavijest o prispijeću pošiljke ili obavijest o pokušanoj dostavi. Ovisno o natječaju, kandidati su dužni ili (1) predati pošiljku na poštu do određenog datuma, ili (2) osigurati da pošiljka bude zaprimljena na odredištu do određenoeg datuma. Za uvjete aktualnog natječaja, molimo konzultirajte tekst natječaja.

 

Mogu li se na natječaj javiti kandidati koji su pali razred?
Padanje razreda samo po sebi ne prepreka za prijavu na natječaj. Međutim, Izborno povjerenstvo će razmotriti razloge padanja razreda, s obzirom na to da je akademski program na UWC koledžima izrazito intenzivan, i mora se uvjeriti da će ga kandidat biti u mogućnosti uspješno završiti, zajedno s drugim izvannastavnim i društvenim aktivnostima na koledžu, kao i zadovoljiti druge zahtjeve natječaja i UWC programa. S obzirom na to da je broj dvogodišnjih stipendija za UWC koledže ograničen, uspješnim kandidatima na aktualnom natječaju koji neće biti upućeni na dvogodišnje UWC programe, ovisno o dostupnosti mjesta i utvrđenoj rang listi/protokolu, ponudit će se pohađanje kratkih UWC tečaja tijekom ljeta.

 

Mogu li obveznoj dokumentaciji priložiti i dodatnu dokumentaciju, primjerice dodatnu preporuku ili multimedijski sadržaj - moje radove?
Da. Pritom molim uvažite ograničenje vezano za osnovnu dokumentaciju, te ostale dokumente dostavite kao izdvojenu cjelinu (u istoj pošiljci/prijavi). Izborno povjerenstvo nema obvezu razmatrati dodatne dokumente (zbog količine dokumentacije i broja kandidata to vremenski naprosto nije uvijek moguće), međutim može je konzultirati i uzeti u obzir.

 

Mogu li kao učenik/ca predstavljati Repubiku Hrvatsku i/ili svoju školu u Hrvatskoj na međunarodnim natječanjima iz raznih predmeta, iako pohađam neki od koledža?
U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću odgovoriti, no uputili smo upit Agenciji za odgoj i obrazovanje, te ćemo po primitku odgovora objaviti primljenu informaciju.
Međutim, u svakom slučaju učenici UWC koledža mogu predstavljati koledž na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, s obzirom na to da su svi koledži registrirani kao srednjoškolske ustanove u zemljama u kojima djeluju. Ukoliko ste zainteresirani za natjecanje iz nekog predmeta, molimo to navedite u prijavi, te se to u sklopu izbornog procesa može uvažiti i potvrditi s pojedinim koledžima.

 

Pitanja vezano za ispunjavanje upitnika o financijskoj samoprocjeni

Što je potrebno unijeti pod stavkom "Bruto mjesečni prihod", podstavke "Štednja", "Investicije" te "Gotovina u banci i novčanicama": vrijednost štednje/ investicije ili mjesečnu kamatu/ prinos?
U Odjeljku 6, točki 2 molimo unesite iznos prihoda od imovine/investicija/štednje (kamate, prinos, dividenda, i sl.).
U točki 3 molimo navedite vrijednost imovine/štednje/investicija/gotovine u banci i novčanicama (od kojih ostvarujete eventualne kamate, prinos, dividendu, i sl.).

 

Obrtnik sam (imam registriranu samostalnu djelatnost) te nemam mjesečni prihod nego primanja ostvarujem po ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima. Kao mjesečni prihod mogu prikazati prosjek prošlogodišnjeg ukupnog prihoda po poreznoj prijavi, je li to u redu?
Možete ispuniti podatke, kako ste sugerirali, na bazi prošle godine odnosno sukladno rješenju po prošlogodišnjoj poreznoj prijavi, ali ih i prilagodite ako znate da su u tekućoj godini značajno drugačiji - važno je da procjena bude utemeljena i odražava stvarno stanje u trenutku ispunjavanja prijavnice, s time da sva odstupanja od priložene dokumentacije možete objasniti u napomenama.

 

Treba li dječji doplatak (za dijete s poteškoćama u razvoju) uključiti u ukupni prihod obitelji?
Da, molimo navedite sve primitke. U dijelu predviđenom za napomene možete objasniti obiteljske okolnosti, odnosno da Vaše dijete ima posebne potrebe, što uzrokuje određene izdatke.

 

Treba li osobnu invalidninu djeteta s poteškoćama u razvoju uključiti u ukupni prihod obitelji?
Da, molimo navedite sve primitke. U dijelu predviđenom za napomene možete objasniti obiteljske okolnosti, odnosno da Vaše dijete ima posebne potrebe, što uzrokuje određene izdatke.

 

Stambeni kredit nam je u švicarskim francima. Kako da to prikažemo točno u kunama, odnosno u dolarima?
Za konverziju CHF u traženu valutu molimo koristite srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan ispunjavanja prijavnice, te molimo navedite koji ste konverzijski faktor koristili i na koji datum je vrijedio.

 

Suprug/a ima određeni iznos u investicijskom fondu jedne banke. Treba li tu prikazati prihod od investicije ili samo kao štednja s trenutnom vrijednošću, s obzirom na to da tu nema isplate dividende.
Navedno molimo prikažite kao imovinu - investicija s trenutnom vrijednosti (nominalni iznos vrijednosti udjela na dan ispunjavanja, navesti datum), u točki 3.

 

Ja imam neke vrijednosnice (tipa Penny Stocks) gdje se ne isplaćuju dividende. Treba li to prikazati kao investicije?
Molimo navedite trenutnu vrijednost vrijednosnica, također u točki 3 kao imovina.

 

Kako prikazati 'Medicinske troškove'? Ulaze li u to trošak izrade ortopedskih cipela za dijete s poteškoćama u razvoju te trošak dopunskog zdravstvenog osiguranja? Kako da računamo trošak lijekova?
U medicinske troškove možete uključiti sve troškove koje se odnose na liječenje kroničnih i akutnih medicinskih stanja. Pod "Drugo" možete navesti trošak izrade ortopedskih cipela i slične troškove, uz napomenu o tome u retku ispod. Trošak lijekova molim pokušajte procijeniti, i molim uključite ih u medicinske troškove.

 

Ulaze li troškovi održavanja automobila i kupovine goriva u "Troškove prijevoza"?
Da, svi troškovi koji su vezani za prijevoz, osobnim ili javnim prijevoznim sredstvima, smatraju se troškovima prijevoza.

 

Da li da se "Telekom račune" uključi i trošak kupovine bonova za mobitele?
Da.

 

Drugi skrbnik kandidata (plaća alimentaciju temeljem sudske odluke) ne želi dati podatke koje valja uključiti u financijsku samoprocjenu. Kako da ispunimo prijavnicu?
Ispunite sve podatke koji su vam poznati, uključivo i iznos alimentacije koji predstavlja prihod prvog skrbnika. Podaci o financijskoj samoprocjeni su važni kako bi se utvrdila razina stipendije koju Udruga i koledž dodjeljuju. U slučaju izostanka podataka u financijskoj samoprocjeni, kandidat se izlaže riziku da njegova/njezina prijava bude odbačena u cijelosti ili uspješnom kandidatu može biti ponuđeno mjesto bez stipendije. Izborno povjerenstvo može uvažiti razne objektivne okolnosti pojedinih slučajeva, te one moraju biti dobro dokumentirane i obrazložene. Svi zakonski skrbnici moraju popuniti sve tražene podatke kako bi prijava bila potpuna. Predlaže se da se u ovom ili sličnim slučajevima učini sljedeće: (1) da se popune svi podaci koji su dostupni/poznati, te (2) da drugi skrbnik dostavi podatke financijske samoprocjene u zasebnoj omotnici direktno Udruzi i/ili koledžima na koje se učenik upućuje, kao i ostale potrebne podatke/obrasce.

Vremenik
 
Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 6. 2010.

Ukupno: 793047
Ovaj tjedan: 310
Danas: 16
 
 > Za učenike  > Razmjene učenika
CMS za škole logo
Gimnazija Pula / Trierska 8, HR-52100 Pula / gimnazija-pula.skole.hr / gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
preskoči na navigaciju